DI N 1 9 6 9 primul start-up IT din Cluj

Compania de Informatică Aplicată S.A. poate fi considerat cel mai vechi start-up IT din Cluj.
Cei 50 de ani de activitate, pe care compania îi va aniversa pe 1 februarie 2019, încep cu
înfiinţarea la Cluj, în 1969, a Centrului Teritorial de Calcul Electronic, având ca obiect de
activitate analiza de sisteme, proiectarea de aplicații, pregătirea cadrelor în informatică,
coordonarea şi îndrumarea metodologică în teritoriu.

În primii ani ai deceniului ‘90 s-a produs adaptarea şi reorientarea întregii activităţi spre noul
segment de piaţă oferit de apariţia microcalculatoarelor compatibile IBM-PC.
Ajunsă astăzi la un grad de maturitate care o diferențiază net de celelalte companii de pe
piață, Compania de Informatică Aplicată este un hub IT full service. De la servicii IT bazate
pe datacenter-ul de ultimă generație (servere dedicate, virtual cluster, colocare, disaster
recovery & backup, hosting, cloud storage) la soluţii IT ȋn domenii emergente precum
eHealth, telemonitoring, telemedicină, trasabilitate şi sisteme de trasabilitate, identificare
automată prin RFID sau achiziţia distribuită de date, Compania de Informatică Aplicată s-a
poziţionat în avangarda IT-ul românesc.

Serviciile şi produsele dezvoltate, în urma unor investiţii de peste 3 milioane de euro
realizate în ultimii ani, inclusiv cu fonduri europene, se adresează atât pieţei interne, cât şi
celei internaționale, unde expertiza colectivului multidisciplinar, din care fac parte
specialişti IT, ingineri şi profesori universitari, ne diferențiază de concurență. Compania
beneficiază de dotări tehnice de vârf, infrastructura IT&C dezvoltată asigurând premisele
diversificării paletei de servicii şi produse oferite clienţilor: soluţiile software & stocarea şi
securitatea datelor.

Acțiunile Companiei de Informatică Aplicată S.A. sunt admise la tranzacționare pe Sistemul
Alternativ de Tranzacţionare AeRO – piaţa de acţiuni a Bursei de Valori Bucureşti, simbol
SOEL, iar în acționariat se regăsește și Ministerul Educației și Cercetării, un partener de
încredere în multe dintre proiectele de research & development dezvoltate de companie.